اولین پروژه
مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>
پروژه پایگاه داده SQL Server سیستم هتل
قیمت: ریال - هفت هزار تومان گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server
جداول پروژه هتل 6
جدول tblCustomer (مشتری) 7
جدول tblTahvil (تحویل) 8
جدول tblReserve (رزرو) 9
جدول tblRoom(اتاق)

azsoftir@gmail.com
azsoftir.com

09367292276

azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

10

جدول tblOperator(اپراتور) 11
نمودار ER منطقی 12
نمودار ER فیزیکی 13
QUERY نمایش اتاق هایی که اصلا رزرو نشده اند(REZERVNASHODE) 14
(MAXREZERVEOTAGH) نمایش مشتریانی که بیشترین اتاق را رزرو کرده اند QUERY 14
(OTAGHREZERVAANDTAHVILE) نمایش اتاق هایی که رزرو شده اند و تحویل داده شده اندQUERY 15
Viewها 16
ویو OperatorReseveRoom 17
ویو CusomerReserve 17
ویو RoomReserved 17
رویه ها
رویه SPInsertCustomer
رویه SPOperatorTotalSell 19
رویه SPGetCustomer 19
توابع

azsoftir@gmail.com
azsoftir.com

09367292276

azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

20

تابع UDFTotalIncomeOfRoom 20
تابع UDFGetRoomOfCustomer 21
تابع UDFIsRoomReserved 21
تریگر 22
تریگر TrNotDeleteCustomer 22
تریگر NoEventOnSecificTable 23
emsp;
فهرست شکل ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه
شکل 1- شکل قالب جدول مشتری 7
شکل 2- شکل قالب جدول تحویل 8
شکل 3- شکل قالب جدول رزرو 9
شکل 4- شکل قالب جدول اتاق 10
شکل 5- شکل قالب جدول اپراتور 11
شکل 6-شکل نمایش اتاق هایی که اصلا رزرو نشده اند 14
شکل 7- شکل نمایش مشتریانی که بیشترین اتاق را رزرو کرده اند 15
شکل 8- شکل نمایش اتاق هایی که رزرو شده اند و تحویل داده شده اند 16
شکل 9-مسیر ویوهای تعریف شده 16
شکل 10-اجرای ویو OperatorReseveRoom 17
شکل 11-اجرای ویو CusomerReserve 17
شکل 12-اجرای ویو

azsoftir@gmail.com
azsoftir.com

09367292276

azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

RoomReserved

شکل 13-مسیر رویه های تعریف شده
شکل 14-اجرای رویه SPInsertCustomer 19
شکل 15-اجرای رویه SPOperatorTotalSell 19
شکل 16-اجرای رویه SPGetCustomer 20
شکل 17-مسیر توابع تعریف شده 20
شکل -اجرای تابع UDFTotalIncomeOfRoom 21
شکل 19-اجرای تابع UDFGetRoomOfCustomer 21
شکل 20-اجرای تابع UDFIsRoomReserved 22
شکل 21-مسیر تریگر TrNotDeleteCustomer 22
شکل 22-اجرای تریگر TrNotDeleteStafs و نمایش خطا 22
شکل 23--مسیر تریگر NoEventOnSecificTable 23
شکل 24--تریگر NoEventOnSecificTable 23
شکل 25-اجرای تریگر NoEventOnSecificTable 24
emsp;

azsoftir@gmail.com
azsoftir.com

09367292276

azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

فهرست جدول ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه
جدول 1- جدول دیتا دیکشنری مشتری 6
جدول 2- رکوردهای جدول مشتری 6
جدول 3- جدول دیتا دیکشنری تحویل 7
جدول 4- رکوردهای جدول تحویل 7
جدول 5- جدول دیتا دیکشنری رزرو 8
جدول 6- رکوردهای جدول رزرو 8
جدول 7- جدول دیتا دیکشنری اتاق 9
جدول 8- رکوردهای جدول اتاق 9
جدول 9- جدول دیتا دیکشنری اپراتور 10
جدول 10- رکوردهای جدول اپراتور 10
emsp;

azsoftir@gmail.com
azsoftir.com

09367292276

azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

فهرست نمودارها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه
نمودار 1- نمودار ER منطقی سیستم هتل 11
نمودار 2- نمودار ER فیزیکی سیستم هتل 12
نمودار 3- نمودارERاتاق هایی که اصلا رزرو نشده اند 13
نمودار 4- نمودار ER مشتریانی که بیشترین اتاق را رزرو کرده اند 14
نمودار 5- نمودار ER اتاق هایی که رزرو شده اند و تحویل داده شده اند 15
emsp;
این پایگاه داده 5 جدول ، 3 کوئری، 7 ویو، 3 رویه ، 3 تابع و 2 تریگر می باشد.

پروژه پایگاه داده SQL Server پذیرش هتل

جدول tblCustomer (مشتری)

این جدول برای نگهداری اطلاعات مشتریان استفاده می شود.

azsoftir@gmail.com
azsoftir.com

09367292276

azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276


نام فیلد


Caption


نوع فیلد


مقادیر مجاز

CustomerId


کد مشتری


decimal(, 0)


0 تا 9

CustomerName

azsoftir@gmail.com
azsoftir.com

09367292276

azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276


نام مشتری


nvarchar(150)


اعداد 0 تا 9 و حروف a تا z و A تا Z و علائم / و . * و .

CustomerLName


نام خانوادگی مشتری


nvarchar(150)

azsoftir@gmail.com
azsoftir.com

09367292276

azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276


اعداد 0 تا 9 و حروف a تا z و A تا Z و علائم / و . * و .

CustomerPassportNumber


شماره پاسپورت مشتری


decimal(, 0)


0 تا 9

CustomerCountry


کشور مشتری


nvarchar(150)


اعداد 0 تا 9 و حروف a تا z و A تا Z و علائم / و . * و .

CustomerCity


شهر مشتری


nvarchar(150)


اعداد 0 تا 9 و حروف a تا z و A تا Z و علائم / و . * و .

CustomerTell


شماره تلفن متری


decimal(, 0)


0 تا 9

جدول 1- جدول دیتا دیکشنری مشتری

در این جدول فیلد CustomerId (کد مشتری) به عنوان کلید اصلی است.

و این جدول از طریق این فیلد با جدول tblReserve ارتباط یک به چند دارد .

azsoftir@gmail.com
azsoftir.com

09367292276

azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276


تگها: view sp function trigger انجام پروژه های پایگاه داده پایگاه داده پیشرفته پروژه پایان ترم پایگاه داده SQL Server پروژه پایگاه داده SQL پروژه پایگاه داده اس کیو ال سرور پروژه حرفه ای پایگاه داده اس کیو ال پروژه دانشگاهی پایگاه داده دانلود پروژه پایگاه داده SQL Server سوال های SQL Server طراحی جدول پایگاه داده نرمال سازی پایگاه داده نمودار ER پایگاه داده
مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>

مورد پروژه دانشجویی بانک اطلاعاتی, مقاله در مورد پروژه دانشجویی بانک اطلاعاتی, پروژه دانشجویی

طراحی بانک اطلاعاتی با sql

برنامه نویسی کلیه پروژه های نرم افزاری به زبانهای ASP.net و C#.net (سی شارپ ) و VB.net ، VB و پایگا

comazsoftir ,azsoftir@gmail ,جدول ,داده ,پایگاه ,com09367292276 ,azsoftir@gmail comazsoftir ,پایگاه داده ,comazsoftir com09367292276 ,comazsoftir com ,09367292276 azsoftir@gmail ,azsoftir@gmail comazsoftir com09367292276 ,com09367292276 azsoftir@gmail comazsoftir ,comazsoftir com09367292276 azsoftir@gmail ,09367292276 azsoftir@gmail comazsoftir

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

قيمت پنجره دوجداره کنگره 60 _ وب مسافران c60 آذربایجان موزیک از زمین تا آسمان گروه تولیدی گل و گیاه آی‌گل twidasreworl Persian Car سایت اصلی آی آر تور|IRTOUR فیلم سکسی ۲۰۱۷ ~MY COD~